Skip links
Үндсэн үйлчилгээ

Холимог тээвэр

Манай мэргэшсэн хамт олон та бүхэнд нэг гэрээгээр 2 ба түүнээс дээш тээврийн хэрэгсэл ашиглан хийгддэг холимог тээврийн үйлчилгээг зах зээлд өрсөлдөхүйц үнэ, хамгийн түргэн шуурхай, үр ашигтай хувилбараар таны үнэ цэнэтэй ачааг өөрийн агентуудаараа дамжуулан ачаа бүрийн онцлогт тохирсон тээврийн шийдлүүдийг санал болгож, товлосон хугацаанд нь эрсдэлгүй, найдвартай, аюулгүй тээвэрлэн хүргэж байна. Бид Европ болон Азийн улс орнуудаас цуглуулбар ачааны чингэлэг болон автомашины тээвэрлэлтийн үйлчилгээг цаг алдалгүй хаалганаас хаалганд хүргэх зорилготойгоор ажиллаж байна. Далайн тээвэр - Төмөр замын тээвэр Төмөр замын тээвэр - Агаарын тээвэр Агаарын тээвэр - Авто замын тээвэр Далайн тээвэр - Агаарын тээвэр Далайн тээвэр - Авто замын тээвэр Далайн тээвэр - Төмөр замын тээвэр-Авто замын тээвэр Далайн тээвэр - Агаарын тээвэр-Авто замын тээвэр Агаарын тээвэр - Төмөр замын тээвэр-Авто замын тээвэр

We are a BFC LogisticsTransportationCargo

We are a BFC Logistics.

Олон жилийн туршлагатай манай мэргэжилтнүүд бүх төрлийн ачаа тээврийг дэлхийн аль ч орноос шуурхай зохион байгуулах чадвартай.

Цогц үйлчилгээ

Тээвэр ложистикийн нэгдсэн цогц үйлчилгээ.

Өргөн сүлжээ

Улс дамнасан ложистикийн өргөн сүлжээ.

Мэргэшсэн хамт олон

Мэргэжлийн боловсон хүчин, эрч хүчтэй баг хамт олон.

Стандарт

ISO 2009:2016 стандарт хангасан үйл ажиллагааны процесс.