Skip links
Үндсэн үйлчилгээ

Импортын ачаа тээвэрлэлт

EXW цуглуулбар ачааны тээвэр (ОХУ, БНХАУ болон Ази, Европын улсуудаас)
Задгай ачааны тээвэр
Төслийн ачааны тээвэр
Химийн болон аюултай ачааны тээвэр
Тусгай зориулалтын ачааны тээвэр (Хөргүүртэй автомашин, термо вагон)

We are a BFC LogisticsTransportationCargo

We are a BFC Logistics.

Олон жилийн туршлагатай манай мэргэжилтнүүд бүх төрлийн ачаа тээврийг дэлхийн аль ч орноос шуурхай зохион байгуулах чадвартай.

Цогц үйлчилгээ

Тээвэр ложистикийн нэгдсэн цогц үйлчилгээ.

Өргөн сүлжээ

Улс дамнасан ложистикийн өргөн сүлжээ.

Мэргэшсэн хамт олон

Мэргэжлийн боловсон хүчин, эрч хүчтэй баг хамт олон.

Стандарт

ISO 2009:2016 стандарт хангасан үйл ажиллагааны процесс.