Skip links

Чингэлгийн мэдээлэл

Logistics, cargo, Transport

 

Төрөл

Дотор хэмжээ

Хаалганы онгойх хэмжээ

Өөрийн жин

Бохир жин

Дээд даац

Эзэлхүүн

20` Стандарт

Урт: 5897мм,

Өргөн: 2348мм,

Өндөр: 2385мм,

Өргөн: 2337мм,

Өндөр: 2272мм,

2290кг

24000кг

21710кг

73м3

40` Стандарт

Урт: 12031мм,

Өргөн:2348мм,

Өндөр: 2385мм,

Өргөн: 2337мм,

Өндөр:2272мм,

3770кг

30480кг

26710кг

67.4м3

45` Стандарт

Урт: 12031мм,

Өргөн: 2348мм,

Өндөр: 2390мм,

Өргөн: 2337мм,

Өндөр: 2577мм,

3990кг

30480кг

26490кг

76м3

20` Хөргүүртэй

Урт: 5455мм,

Өргөн: 2290мм,

Өндөр: 2262мм,

Өргөн: 2290мм,

Өндөр: 2227мм,

2960кг

24000кг

21040кг

28.3м3

40` Хөргүүртэй

Урт: 11585мм,

Өргөн: 2290мм,

Өндөр: 2238мм,

Өргөн: 2290мм,

Өндөр: 2227мм,

4160кг

32500кг

28340кг

67м3

45` Хөргүүртэй

Урт: 11583мм,

Өргөн: 2290мм,

Өндөр: 2238мм,

Өргөн: 2290мм

Өндөр: 2508мм,

4800кг

32500кг

27700кг

63.3м3

20` Флот

Урт: 5958мм,

Өргөн: 2336мм,

Өндөр: 2077мм,

 

2720кг

34000кг

27760кг

52.7м3

40` Флот

Урт: 12080мм,

Өргөн: 2438мм,

Өндөр: 2103мм,

 

5980кг

45000кг

39020кг

52.7м3