Skip links

Аюултай ачааны тэмдэг, тайлбар

1

Ангилал 1 - Тэсрэмтгий бодис болон материал

Тэсэрч, дэлбэрэх бодис, материалууд. Жишээлбэл: динамит, гелигнит, нитропил, төрөл бүрийн тэсрэх бодис болон салют гэх мэт

2

Ангилал 2.1 - Шатамхай хий

Агаар болон галын эх үүсвэртэй хүрэлцэх үед шатдаг хий. Жишээлбэл: шингэрүүлсэн шатдаг хий (LPG) болон ацетилын гэх мэт

3

Ангилал 2.2 - Шатамхай биш хоргүй хий

Эдгээр хийнүүд нь агаар мандлын хүчилтөрөгчийг зайлуулдаг ба өндөр даралтад хадгалагддаг нь эдгээр бодис, материалын бас нэг нэмэлт аюул юм. Жишээлбэл: азот, нүүрстөрөгчийн давхар исэл, хүчилтөрөгч гэх мэт

4

Ангилал 2.3 - Хортой хий

Амьсгалсан тохиолдолд үхэлд хүргэж болзошгүй хийнүүд хамаарна. Жишээлбэл: хлор, аммиакийн хий гэх мэт

1

Ангилал 3 - Шатамхай шингэн

Агаар дахь уур нь галын эх үүсвэртэй хүрэлцэх үед шаталт явагддаг шингэнүүд. Жишээлбэл: бензин, бензол, ацетон, керосин, метил этил кетон гэх мэт

2

Ангилал 4.1 - Шатамхай хатуу бодис, өөрөө урвалд ордог бодис, полимерждэг бодис, мэдрэмтгий хатуу тэсрэх бодис

Шатах хэмжээний хангалттай уурыг ялгаруулдаг бодис, материалууд. Жишээлбэл: хүхэр, нүүрстөрөгч, улаан фосфор гэх мэт

3

Ангилал 4.2 - Өөрөө аяндаа шатаж болзошгүй бодис

Галын эх үүсвэр болон дулааны нөлөөгүйгээр шатах боломжтой материалууд. Жишээлбэл: хөнгөн цагааны алкилууд, цагаан фосфор гэх мэт

4

Ангилал 4.3 - Устай харилцан үйлчлэлцэж шатамхай хий ялгаруулдаг бодис

Устай харилцан үйлчилж хортой эсвэл шатамхай хий ялгаруулдаг бодис, материалууд. Жишээлбэл: натри, цайрын тоос, кальцийн карибд, цайрын фосфат гэх мэт

1

Ангилал 5.1 - Исэлдүүлэгч бодис

Хүчилтөрөгчийг ялгаруулж, галын эрчим болон хурдыг нэмэгдүүлэх бодис, материалууд. Жишээлбэл: натрийн нитрат калийн хлорат, аммиакийн нитрат болон кальцийн гипохлорит гэх мэт

2

Ангилал 5.2 - Органик хэт исэл

Органик хэт ислүүд нь аяндаа хурдсан экзотермийн задралд ордог дулаанд тогтворгүй бодис буюу хольц юм. Эдгээр материалууд нь тогтворгүй бөгөөд хөргөгчид хадгална. Жишээлбэл: метил этил кетоны хэт исэл гэх мэт

3

Ангилал 6.1 - Хортой бодис

Залгих, амьсгалах, арьсанд хүрэлцсэн тохиолдолд гэмтэл эсвэл үхэлд хүргэх бодис. Жишээлбэл: цианид

4

Ангилал 6.2 - Халдварт бодис

Жишээлбэл: вирус, бактери болон бусад эмгэг төрүүлэгчдийг агуулсан хог хаягдал гэх мэт

1

Ангилал 7 - Цацраг идэвхт бодис

Эдгээр материалуудаас ялгарсан ионжуулагч цацраг нь бие махьбодийн эсэд нөлөөлж, бодисын солилцооны үйл ажиллагаанд саад учруулдаг. Жишээлбэл: уран, плутони, стронци гэх мэт

2

Ангилал 8 - Идэмхий бодис

Арьсанд хүрэлцэх үед ноцтой гэмтэлд хүргэх, уураар нь амьсгалсан үед амьсгалын замыг гэмтээх бодисууд. Жишээлбэл: давсны хүчил, хүхрийн хүчил, азотын хүчил ба идэмхий натри гэх мэт

3

Ангилал 9 - Бусад аюултай бодис болон материал

Тухайн бодис, материалуудын аюул нь ихэвчлэн бусдаас өвөрмөц байдаг. Жишээлбэл: хуурай мөс, асбестууд, халуун битум, хайлмаг хөнгөн цагаан гэх мэт