Вагоны төрөл


Монгол, Орос вагоны хэмжээ

ТөрөлГадаад хэмжээДотоод хэмжээ

Битүү вагон

Урт: 14730мм
Өргөн: 3249мм
Өндөр: 4692мм
Урт: 13844мм
Өргөн: 2764мм
Өндөр: 2734мм
Бодит жин: 24,7тн
Дээд даац: 68тн
Эзлэхүүн: 73куб.м

Хагас вагон

Урт: 13920мм
Өргөн: 3120мм
Өндөр: 3484мм
Урт: 12088мм
Өргөн: 2878мм
Өндөр: 2060мм
Бодит жин: 22тн
Дээд даац: 69тн
Эзлэхүүн: 73куб.м

Тавцант вагон

Урт: 14620мм
Өргөн: 3150мм
Өндөр: 2050мм
Урт: 13300мм
Өргөн: 2770мм
Өндөр: 745мм
Бодит жин: 22тн
Дээд даац: 72тн
Эзлэхүүн: 36,8куб.м

Хятад вагоны хэмжээ

ТөрөлГадаад хэмжээДотоод хэмжээ

Битүү вагон

Урт: 15500мм
Өргөн: 3000мм
Өндөр: 2800мм
Урт: 15400мм
Өргөн: 2790мм
Өндөр: 2690мм
Бодит жин: 25тн
Дээд даац: 60тн
Эзлэхүүн: 128куб.м

Хагас вагон

Урт: 13000мм
Өргөн: 3000мм
Өндөр: 3484мм
Урт: 12900мм
Өргөн: 2850мм
Өндөр: 2000мм
Бодит жин: 22тн
Дээд даац: 60тн
Эзлэхүүн: 72куб.м

Тавцант вагон

Урт: 13000мм
Өргөн: 3000мм
Өндөр: 1250мм
Урт: 12850мм
Өргөн: 2850мм
Бодит жин: 22тн
Дээд даац: 60тн
Эзлэхүүн: 36,8куб.м