Бид хөдөлмөрч хамт олон


Би Эф Си Ложистикс

Алсын хараа

Бид үндэснийхээ болон олон улсын хэмжээнд хамгийн хүчирхэг, хамгийн итгэлтэй тээвэр, гаалийн зуучлалын компани байх болно.

Эрхэм зорилго

Бидний эрхэм зорилго 3 хэсгээс бүрдэнэ.

  • Бид харилцагчдынхаа төсвийг хэмнэнэ.
  • Монгол эх орноо хөгжүүлэх үйлдвэрлэгчдээ дэмжих үүднээс бараа бүтээгдэхүүнээ гадаад оронд экспортлогчдыг дэмжин ажиллахыг зорино.
  • Бид үйлчлүүлэгчид, ажилчид, хөрөнгө оруулагчдаа илүү амжилттай байлгахыг зорино.